Avís Legal del Grup Herbetes

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular del domini web http://www.herbetesgrup.wordpress.com és Grup Herbetes, amb domicili a Esparreguera, Barcelona. Correu electrònic de contacte:grup.herbetes@gmail.com

2. USUARIS

L’accés i / o ús d’aquest portal del Grup Herbetes atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions s’aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment.

3. ÚS DEL PORTAL

El portal web http://www.herbetesgrup.wordpress.com proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a Grup Herbetes als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

Continue reading “Avís Legal del Grup Herbetes”

Anuncis

Com funcionen les excursions del Grup Herbetes?

Excursions de reconeixement herbal

Aquests itineraris, guiats per la coordinadora del Grup Herbetes, tenen com a objectiu iniciar els participants en el coneixement de diversos aspectes del patrimoni natural i cultural de la zona, aprenent a descobrir i a reconèixer en plena natura les plantes medicinals de la zona. 

Depenent de l’època de l’any es realitzen diversos itineraris basats en l’estudi botànic, geològic i climàtic del lloc.

Si vols organitzar una excursió fes clic a: https://herbetesgrup.wordpress.com/organitza-una-excursio/

Normes de les Rutes – Excursions Herbals: Temporada 2016

 1. La coordinadora del Grup Herbetes no assumeix cap mena de responsabilitat en relació a les persones que participen a les excursions, ni de les coses i utensilis personals per qualsevol incident, accident, pèrdua o altres danys i perjudicis que es puguin ocasionar abans, durant o desprès de la Excursió, i com a conseqüència d’aquesta.
 2. La coordinadora del Grup Herbetes manifesta que no és cap empresa privada, ni cap ONG, que organitzi sortides de cap tipus.
 3. El Grup Herbetes som una agrupació de persones de diversos àmbits que sortim lliurement a la natura per ampliar i compartir el nostre coneixement en relació a les plantes medicinals de Catalunya.
 4. La coordinadora del Grup Herbetes gestionarà l’agenda de les Excursions, així com les ubicacions.
 5. No hi ha cap quota, ni preu d’inscripció per assistir a la Excursió.
 6. Cadascú es fa càrrec de les despeses pròpies que se’n derivin, bitllets de transport, dietes, entrades a llocs públics, o qualsevol altre.
 7. Cadascú és responsable sols i exclusivament de sí mateix i del seus propis actes.
 8. Aquestes Excursions són obertes a tothom i s’hi pot assistir amb familiars i/o amics.
 9. Si assisteix qualsevol menor caldrà que vagi acompanyat per un adult (pare, mare o tutor) qui són els seus únics i totals responsables també per aquestes activitats.
 10. Durant la Excursió, la coordinadora del Grup Herbetes podrà variar, modificar, allargar o escurçar el recorregut previst de l’itinerari, per raons i circumstàncies sobrevingudes.
 11. Els interessats han de comunicar a la coordinadora del Grup Herbetes per mitjans telemàtics, prèviament i en el termini que s’hi indiqui en la convocatòria, de la voluntat d’assistència a la Excursió (a través de mail a grup.herbetes@gmail.com o via telefònica a través del 619 740 715 o 622 236 955).
 12. En cas de malaltia crònica d’algun interessat en assistir, és aconsellable donar-ho a conèixer  de forma confidencial a la coordinadora del Grup Herbetes, per tal de valorar conjuntament la conveniència d’assistir o no a la Excursió.
 13. S’avisarà per mitjà telemàtic la convocatòria de cada Excursió, mitjançant la publicació en aquesta mateixa pàgina així com de la seva possible anul·lació per les causes que cregui oportunes.