Normes excursions

Normes de les Rutes – Excursions Herbals: Temporada 2016

 1. La coordinadora del Grup Herbetes no assumeix cap mena de responsabilitat en relació a les persones que participen a les excursions, ni de les coses i utensilis personals per qualsevol incident, accident, pèrdua o altres danys i perjudicis que es puguin ocasionar abans, durant o desprès de la Excursió, i com a conseqüència d’aquesta.
 2. La coordinadora del Grup Herbetes manifesta que no és cap empresa privada, ni cap ONG, que organitzi sortides de cap tipus.
 3. El Grup Herbetes som una agrupació de persones de diversos àmbits que sortim lliurement a la natura per ampliar i compartir el nostre coneixement en relació a les plantes medicinals de Catalunya.
 4. La coordinadora del Grup Herbetes gestionarà l’agenda de les Excursions, així com les ubicacions.
 5. No hi ha cap quota, ni preu d’inscripció per assistir a la Excursió.
 6. Cadascú es fa càrrec de les despeses pròpies que se’n derivin, bitllets de transport, dietes, entrades a llocs públics, o qualsevol altre.
 7. Cadascú és responsable sols i exclusivament de sí mateix i del seus propis actes.
 8. Aquestes Excursions són obertes a tothom i s’hi pot assistir amb familiars i/o amics.
 9. Si assisteix qualsevol menor caldrà que vagi acompanyat per un adult (pare, mare o tutor) qui són els seus únics i totals responsables també per aquestes activitats.
 10. Durant la Excursió, la coordinadora del Grup Herbetes podrà variar, modificar, allargar o escurçar el recorregut previst de l’itinerari, per raons i circumstàncies sobrevingudes.
 11. Els interessats han de comunicar a la coordinadora del Grup Herbetes per mitjans telemàtics, prèviament i en el termini que s’hi indiqui en la convocatòria, de la voluntat d’assistència a la Excursió (a través de mail a grup.herbetes@gmail.com o via telefònica a través del 619 740 715 o 622 236 955).
 12. En cas de malaltia crònica d’algun interessat en assistir, és aconsellable donar-ho a conèixer  de forma confidencial a la coordinadora del Grup Herbetes, per tal de valorar conjuntament i aconsellar a l’interessat si és perillosa o no la seva assistència.
 13. S’avisarà per mitjà telemàtic la convocatòria de cada Excursió, mitjançant la publicació en aquesta mateixa pàgina així com de la seva possible anul·lació per les causes que cregui oportunes.
Anuncis